ساری - سالن شهید سید رسول حسینی 1396/11/04 15:00 بهروز جعفری finished

ساری 21

2 - 3

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:04
نتایج زنده 18 - 25 25 - 17 16 - 25 25 - 22 10 - 15 94 - 104