تهران - سالن خانه والیبال 1396/11/04 15:00 حمید راهجردیان 100 finished

پیکان تهران

3 - 0

رعد پدافند کاشان

0:20 0:22 0:22 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 17 25 - 23 25 - 20 0 - 0 0 - 0 75 - 60