تهران -فدراسیون والیبال 1396/11/04 16:00 محمد شاهمیری 70 finished

شمس

3 - 1

هاوش گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:55
نتایج زنده 20 - 25 27 - 25 25 - 23 25 - 16 0 - 0 97 - 89