ارومیه - غدیر 1396/10/27 17:00 ابراهیم فیروزی 3000 finished

شهرداری ارومیه

2 - 3

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:14
نتایج زنده 25 - 19 25 - 22 18 - 25 21 - 25 13 - 15 102 - 106