تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/27 15:00 محمد شاهمیری 300 finished

سایپا تهران

3 - 0

شمس

0:20 0:26 0:27 0:0 0:0 1:14
نتایج زنده 25 - 14 25 - 21 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 57