تهران 95/08/26 17:30 داوران: اکرمی- پورکاشیان ,ناظر: حق بین finished

سایپا تهران

3 - 1

کاله مازندران

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:0 0:0
نتایج زنده 24 - 26 25 - 20 25 - 22 25 - 22 0 - 0 99 - 90