اراک 95/08/26 17 داوران:جعفری- فولادی وندا ,ناظر: پورکاشیان finished

شهرداری اراک

0 - 3

پیکان تهران

0:25:38 0:23:54 0:26:24 0:0 0:0 1:15:56
نتایج زنده 21 - 25 18 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 61 - 75