ساری 95/08/26 17 داوران:کاظمی- پارسه ,ناظران:صدری- حسن زاده finished

سازمان عمران ساری

3 - 2

صالحین ورامین

0:35 0:34 0:40 0:43 0:0 2:32
نتایج زنده 16 - 25 22 - 25 28 - 26 30 - 28 15 - 9 111 - 113