آمل 95/08/22 16:00 داوران:فیروزی- نافعی ،ناظران:صباغ- یگانه مجد finished

کاله مازندران

3 - 2

پارسه تهران

0:0 0:29 0:0 0:0 0:0 0:29
نتایج زنده 25 - 18 31 - 33 21 - 25 25 - 17 14 - 11 116 - 104