تهران 95/08/12 17:30 داوران: محسنی شوشتری- پورکاشیان؛ ناظر: بندری finished

پارسه تهران

3 - 1

پیکان تهران

0:30 0:28 0:27 0:37 0:0 2:2
نتایج زنده 22 - 25 25 - 22 25 - 23 26 - 24 0 - 0 98 - 94