تهران 95/08/12 15:30 داوران: ذوقی - پارسه، ناظر: خوشدل finished

سایپا تهران

3 - 0

سازمان عمران شهرداری ساری

0:33 0:24 0:29 0:0 0:0 1:26
نتایج زنده 30 - 28 25 - 15 25 - 20 0 - 0 0 - 0 80 - 63