تبریز 95/08/12 17:00 داوران: قاری- قریب، ناظر: خلیل یگانه finished

شهرداری تبریز

2 - 0

هاوش گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 21 25 - 20 0 - 0 0 - 0 75 - 61