گنبد 95/08/19 17:30 داوران: کاظمی - علایی، ناظران: پورکاشیان - صباغ finished

هاوش گنبد

3 - 1

شهرداری اراک

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 19 - 25 25 - 19 25 - 20 25 - 17 0 - 0 94 - 81