تهران 95/08/19 15:30 داوران: شاهمیری - درفش کاویان، ناظر: حداد finished

پیکان تهران

3 - 2

سایپا تهران

0:00:30 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 19 - 25 25 - 22 20 - 25 25 - 23 20 - 18 109 - 113