ساری 95/08/19 17:00 داوران: نافعی - پارسه، ناظران: خلیل یگانه مجد - بندری finished

سازمان عمران شهرداری ساری

3 - 1

شهرداری تبریز

0:36 0:32 0:35 0:25 0:0 130
نتایج زنده 25 - 21 18 - 25 25 - 21 25 - 20 0 - 0 93 - 87