ارومیه 95/08/19 17:00 داوران: اکرمی - نویدی، ناظر: شفقی finished

شهرداری ارومیه

3 - 0

پارسه تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 23 25 - 23 0 - 0 0 - 0 75 - 68