اردکان 95/08/19 17:00 داوران: راهجردیان - پورکاشیان ، ناظر: صدری finished

خاتم اردکان

0 - 3

کاله مازندران

0:20 0:23 0:21 0:0 0:0 1:4
نتایج زنده 13 - 25 16 - 25 17 - 25 0 - 0 0 - 0 46 - 75