تهران 95/10/22 17 داوران: راهجردیان- علائی ,ناظر: پورکاشیان finished

پیکان تهران

2 - 3

شهرداری تبریز

0:00:30 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 21 - 25 25 - 21 23 - 25 25 - 19 11 - 15 105 - 105