تهران 95/09/03 15:30 داوران:عابدزاده- صادقی ,ناظر: صدری finished

پارسه تهران

2 - 3

بانک سرمایه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 13 - 25 19 - 25 26 - 24 11 - 15 94 - 112