تهران 95/09/11 15:30 داوران:قاری- پورکاشیان ،ناظر: حسن زاده finished

پیکان تهران

3 - 0

هاوش گنبد

0:00:23 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 16 29 - 27 25 - 14 0 - 0 0 - 0 79 - 57