ساری 95/09/11 17 داوران:فیروزی- پارسه ,ناظران:پورکاشیان- یاوری finished

سازمان عمران ساری

2 - 3

بانک سرمایه

0:30 0:30 0:30 0:30 0:15 150
نتایج زنده 25 - 23 25 - 18 14 - 25 19 - 25 7 - 15 90 - 106