تهران 95/10/15 17 داوران: جعفری- پورکاشیان ,ناظر: شفقی finished

سایپا تهران

2 - 3

پیکان تهران

0:00:25 0:00:23 0:00:24 0:00:22 0:00:18 0:0
نتایج زنده 25 - 20 22 - 25 14 - 25 25 - 23 12 - 15 98 - 108