تهران 95/11/10 15 داوران: جعفری- پورکاشیان ،ناظر: صدری finished

پیکان تهران

3 - 0

سازمان عمران شهرداری ساری

0:30 0:25 0:20 0:0 0:0 1:15
نتایج زنده 27 - 25 25 - 23 25 - 11 0 - 0 0 - 0 77 - 59