قهرمانان بزرگ جهان 2017

شانزدهمين شماره فصلنامه دنياي واليبال در راه است… / ویدئو

1109
ادامه مطلب

ویدیو کامل مراسم تجلیل از ملی پوشان والیبال / ویدئو

1851
ادامه مطلب

خداحافظ مرد صبور والیبال/ویدئو

2359
ادامه مطلب

گزارشی از مراسم تجلیل از ملی پوشان والیبال ایران/ویدئو

816
ادامه مطلب

از این پرچم جهان آغاز میشه…/ویدئو

1550
ادامه مطلب

برای هر امتیاز جنگیدند، نه برای مدال، برای غرورشان /ویدئو

1228
ادامه مطلب

نخستين مدال، سكو و پيروزی برابر فرانسه در روز آخر / ویدئو

1427
ادامه مطلب

کولاکوویچ: کسب این مدال، موفقیتی باور نکردنی بود / ویدئو

1102
ادامه مطلب

بارتلمی: در ست پنجم ایران خیلی بهتر ظاهر شد / ویدئو

1086
ادامه مطلب

کوبیلیسکی: بازیکنان بهترین عملکرد را داشتند / ویدئو

853
ادامه مطلب

رضايي: بازیکنان براي هر توپ و امتياز جنگيدند / ویدئو

628
ادامه مطلب

اکبری: این مدال افتخاری بزرگ برای خانواده والیبال بود / ویدئو

758
ادامه مطلب

افروزی: خوشبختانه بدون مصدوم مسابقات رابه پایان رساندیم / ویدئو

587
ادامه مطلب

معنوی نژاد : قدم به قدم پیش رفتیم تا موفق شدیم / ویدئو

649
ادامه مطلب

مرندی: کسب مقام سومی برابر بزرگان جهان با ارزش است / ویدئو

596
ادامه مطلب