1396

یلی: خداروشکر توانستیم پرچم کشورمان را بالا ببریم / ویدئو

1449
ادامه مطلب

اسفندیار: این قهرمانی را تقدیم به همه مردم ایران میکنم / ویدئو

951
ادامه مطلب

مؤمنی مقدم: لیاقت این بازیکنان، بیشتر از این ها است / ویدئو

1082
ادامه مطلب

وکیلی: میدان جهانی، میدان سختی است / ویدئو

866
ادامه مطلب

مرور کامل بر بازیهای تیم ملی امید در مصر/ویدئو

998
ادامه مطلب

قهرمانی نوجوانان جهان؛ یک پله تا قهرمانی/ویدئو

1881
ادامه مطلب

وانگیل: ایران بهترین تیم است / ویدئو

1296
ادامه مطلب

مؤمنی مقدم: پیروزی خیلی خوب و بی سابقه ای بود / ویدئو

1195
ادامه مطلب

سلیمان اهری: بازی سختی مقابل کره داشتیم /ویدئو

1249
ادامه مطلب

اسفندیار: این برد رو تقدیم میکنم به تمام مردم ایران / ویدئو

1037
ادامه مطلب

طلوع کیان: تمام دنیا به این تیم افتخار می کند / ویدئو

941
ادامه مطلب

وکیلی: همه بازیکنان در سطح بالایی ظاهر شدند / ویدئو

875
ادامه مطلب

سرمربی برزیل: تیم ایران شایسته پیروزی بود / ویدئو

1436
ادامه مطلب

پرافتخارترین کشور جهان هم تسلیم نوجوانان ایران شد/ویدئو

1373
ادامه مطلب

دانش دوست: هدف بزرگی داریم و به قهرمانی فکر می کنیم / ویدئو

1124
ادامه مطلب