1396

معنوی نژاد : قدم به قدم پیش رفتیم تا موفق شدیم / ویدئو

1023
ادامه مطلب

مرندی: کسب مقام سومی برابر بزرگان جهان با ارزش است / ویدئو

968
ادامه مطلب

خوش خبر: باید برای ارتقا سومی جهان بیشتر تلاش کنیم / ویدئو

799
ادامه مطلب

فائزی: توانستیم مزد زحماتمان را بگیریم / ویدئو

1139
ادامه مطلب

نظری افشار: این مدال و سکو رو تقدیم مردم ایران میکنیم / ویدئو

1017
ادامه مطلب

قائمی: به هدف‌مان که کسب سکوی جهانی بود، رسیدیم / ویدئو

996
ادامه مطلب

یک قدم تا نخستین سکوی جهانی/ ویدئو

1814
ادامه مطلب

اکبری: با تمام وجود آماده بازی با فرانسه هستیم / ویدئو

1213
ادامه مطلب

فیلیپ بلین: روش بازی ایران الگویی برای والیبال ژاپن است / ویدئو

1499
ادامه مطلب

مساجدی: تجربه، عامل پیروزی ایران برابر ژاپن بود / ویدئو

1090
ادامه مطلب

رضایی: با تاكتیک پذیری بازیكنان به بازی برگشتیم / ویدئو

1047
ادامه مطلب

غفور: برابر فرانسه محکوم به پیروزی هستیم / ویدئو

1440
ادامه مطلب

فائزی: مسابقه برابر قهرمان لیگ جهانی بسیار دشوار است / ویدئو

839
ادامه مطلب

حیدری: برای پیروزی برابر ژاپن هم قسم شده بودیم / ویدئو

937
ادامه مطلب

موسوی: انگیزه زیادی برای کسب مدال داریم / ویدئو

1051
ادامه مطلب