تمرینات تیم ملی

همراه با مردان والیبال ایران در راه تحقق رویای 52 ساله/ قسمت پنجم/ ویدئو

3057
ادامه مطلب

میرزاجانپور: تمام تیم برای رفتن به المپیک هم دل شده است/ ویدئو

1852
ادامه مطلب

محمودی: کاملا آماده ام/ ویدئو

1721
ادامه مطلب

تشکری: با تمام توان بازی خواهیم کرد/ ویدئو

1148
ادامه مطلب

زرینی: می خواهیم به عنوان تیم اول صعود کنیم/ ویدئو

1143
ادامه مطلب

خوشخبر: انگیزه تیم چند برابر شده است/ ویدئو

1144
ادامه مطلب

افشاردوست: آماده ی آماده ایم/ ویدئو

1279
ادامه مطلب

همراه با مردان والیبال ایران در راه تحقق رویای 52 ساله/ قسمت چهارم/ ویدئو

2415
ادامه مطلب

همراه با مردان والیبال ایران در راه تحقق رویای 52 ساله/ قسمت سوم/ ویدئو

2424
ادامه مطلب

زرینی: درس های بسیار خوبی از این بازی گرفتیم/ ویدئو

2748
ادامه مطلب

صحبت های سرمربی فرانسه پس از نخستین دیدار دوستانه برابر ایران/ ویدئو

2797
ادامه مطلب

همراه با مردان والیبال ایران در اردوی فرانسه | قسمت سوم/ ویدئو

2776
ادامه مطلب

مهدوی: بازی با فرانسه در این شرایط سخت بسیار مفید خواهد بود/ ویدئو

0
ادامه مطلب

لوزانو: زمین تمرین خوب نیست ولی باید با آمادگی کامل مقابل فرانسه قرار بگیریم/ ویدئو

0
ادامه مطلب

محمودی: باید تحت فشار قرار بگیریم/ ویدئو

0
ادامه مطلب