تمرینات تیم ملی

تشکری: با تمام توان بازی خواهیم کرد/ ویدئو

1078
ادامه مطلب

زرینی: می خواهیم به عنوان تیم اول صعود کنیم/ ویدئو

1075
ادامه مطلب

خوشخبر: انگیزه تیم چند برابر شده است/ ویدئو

1063
ادامه مطلب

افشاردوست: آماده ی آماده ایم/ ویدئو

1190
ادامه مطلب

همراه با مردان والیبال ایران در راه تحقق رویای 52 ساله/ قسمت چهارم/ ویدئو

2228
ادامه مطلب

همراه با مردان والیبال ایران در راه تحقق رویای 52 ساله/ قسمت سوم/ ویدئو

2336
ادامه مطلب

زرینی: درس های بسیار خوبی از این بازی گرفتیم/ ویدئو

2565
ادامه مطلب

صحبت های سرمربی فرانسه پس از نخستین دیدار دوستانه برابر ایران/ ویدئو

2639
ادامه مطلب

همراه با مردان والیبال ایران در اردوی فرانسه | قسمت سوم/ ویدئو

2589
ادامه مطلب

مهدوی: بازی با فرانسه در این شرایط سخت بسیار مفید خواهد بود/ ویدئو

0
ادامه مطلب

لوزانو: زمین تمرین خوب نیست ولی باید با آمادگی کامل مقابل فرانسه قرار بگیریم/ ویدئو

0
ادامه مطلب

محمودی: باید تحت فشار قرار بگیریم/ ویدئو

0
ادامه مطلب

همراه با مردان والیبال ایران در اردوی فرانسه | قسمت دوم/ ویدئو

3804
ادامه مطلب

عبادی پور: کاری می کنیم که در ذهن مردم بماند/ ویدئو

0
ادامه مطلب

خوشخبر: دیدار با فرانسه بدون حساسیت نیست/ ویدئو

0
ادامه مطلب