بانوان

زمان جلسه داوران و ناظران والیبال بانوان مشخص شد

1398/04/01 - 12:00

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، امور بانوان و کمیته داوران فدراسیون با اطلاعیه ای زمان برگزاری جلسه داوران و ناظران را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:   جلسه ...

فهرست تیم ملی بانوان اعلام شد

1398/03/29 - 23:56

  به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با اعلام سپیده سادات هاشمی سرپرست تیم ملی بانوان، اسامی بازیکنان دعوت شده به نهمین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران مشخص شد. این ...

اسامی بازیکنان دعوت شده به هشتمین اردوی تیم ملی بانوان اعلام شد

1398/03/16 - 12:27

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با اعلام سپیده سادات هاشمی سرپرست تیم ملی بانوان، اسامی بازیکنان دعوت شده به هشتمین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران مشخص شد. این اردو از ت...

اسامی بازیکنان دعوت شده به هفتمین اردوی تیم ملی بانوان اعلام شد

1398/03/04 - 11:41

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با اعلام سپیده سادات هاشمی سرپرست تیم ملی بانوان، اسامی بازیکنان دعوت شده به هفتمین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران مشخص شد. این اردو از ت...

زمان حضور اصحاب رسانه در تمرین تیم ملی بانوان مشخص شد

1398/02/29 - 22:20

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر اساس هماهنگی انجام گرفته با کادرفنی تیم ملی بانوان ایران زمان حضور اصحاب رسانه در تمرین تیم ملی بانوان مشخص شد. به این ترتیب بانوان خبر...

اسامی بازیکنان دعوت شده به ششمین اردوی تیم ملی بانوان اعلام شد

1398/02/23 - 18:42

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با اعلام سپیده سادات هاشمی سرپرست تیم ملی بانوان، اسامی بازیکنان دعوت شده به ششمین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران مشخص شد. این اردو از تا...

فهرست تیم ملی بانوان اعلام شد

1398/02/10 - 10:35

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با اعلام سپیده سادات هاشمی سرپرست تیم ملی بانوان، اسامی بازیکنان دعوت شده به پنجمین اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران مشخص شد. این اردو در ت...

24 بازیکن به تیم ملی بانوان دعوت شدند

1398/01/27 - 20:47

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، با اعلام سپیده سادات هاشمی سرپرست تیم ملی بانوان، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال بانوان ایران مشخص شد. بازیکنان دعوت شده به...

اسامی بازیکنان دعوت شده به سومین اردوی بانوان مشخص شد

1398/01/11 - 19:36

به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کادرفنی تیم ملی بانوان ایران 24 بازیکن را به اردوی سوم این تیم فراخواند. این بازیکنان باید در تاریخ 18 فروردین ماه خود را به سرپرست تیم ملی ب...