هیئت ها

اخبار و مطالب مربوط به هیت ها

پایان روز سوم دختران دسته کشور در کرمانشاه

1397/05/29 - 12:01

تکلیف دو تیم صعود کننده از گروه دوم مسابقات مشخص شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، روز پایانی مرحله گروهی رقابت های دختران دسته سه کشور برگزار شد. نتایج این مسابقات در ...

نتایج دیدارهای روز دوم جوانان دختر دسته سه کشور

1397/05/28 - 11:01

مسابقات روز دوم جوانان دختر قهرمانی کشور در دسته برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات جوانان دختر دسته سه کشور در کرمانشاه ادامه پیدا کرد. نتایج روز دوم در ...

نتایج روز اول مسابقات دسته 3 جوانان دختر کشور

1397/05/27 - 10:42

مسابقات دسته سه جوانان دختر کشور در کرمانشاه آغاز شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات دختران جوان دسته سه کشور که به تعویق افتاده بود، از روز جمعه در کرمانشاه با ...

پایان مسابقات دسته دوم و سوم جوانان پسر کشور

1397/05/25 - 15:47

البرز و خراسان شمالی به مقام قهرمانی مسابقات جوانان پسر در دسته های دوم و سوم دست یافتند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات قهرمانی جوانان پسر کشور روز پنجشنبه به پ...

گلستان قهرمان جوانان پسر کشور شد

1397/05/25 - 14:52

تیم جوانان گلستان به عنوان قهرمانی جوانان پسر کشور دست یافت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات قهرمانی جوانان پسر کشور روز پنجشنبه در استان گلستان به پایان رسید و ت...

یزد قهرمان دسته سه امیدهای دختر کشور شد

1397/05/24 - 15:58

یزد با شکست سمنان میزبان به مقام قهرمانی دسته سوم امیدهای دختر کشور رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، امیدهای زد با برتری برابر سمنان قهرمان دسته سه مسابقات امیدهای د...

مازندران قهرمان دسته دو دختران امیدهای کشور شد

1397/05/24 - 15:22

مسابقات قهرمانی دسته دو امیدهای دختر کشور در اراک به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات امیدهای دسته دوم دختر کشور در اراک با اولی مازندران و دومی همدان ...

تهران قهرمان امید های دختر کشور شد

1397/05/24 - 14:25

تیم والیبال دختران امیدهای تهران به مقام قهرمانی امیدهای کشور رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم دختران تهران قهرمان والیبال امیدهای دسته یک کشور شد. تیم تهران در ...

نتایج روز پنجم مسابقات جوانان پسر کشور

1397/05/24 - 11:41

روز پنجم مسابقات جوانان کشور روز سه شنبه ادامه پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات جوانان پسر کشور روز سه شنبه ادامه پیدا کرد. نتایج مسابقات در سه دسته ادام...