هیئت ها

اخبار و مطالب مربوط به هیت ها

گلستان قهرمان جوانان پسر کشور شد

1397/05/25 - 14:52

تیم جوانان گلستان به عنوان قهرمانی جوانان پسر کشور دست یافت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات قهرمانی جوانان پسر کشور روز پنجشنبه در استان گلستان به پایان رسید و ت...

یزد قهرمان دسته سه امیدهای دختر کشور شد

1397/05/24 - 15:58

یزد با شکست سمنان میزبان به مقام قهرمانی دسته سوم امیدهای دختر کشور رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، امیدهای زد با برتری برابر سمنان قهرمان دسته سه مسابقات امیدهای د...

مازندران قهرمان دسته دو دختران امیدهای کشور شد

1397/05/24 - 15:22

مسابقات قهرمانی دسته دو امیدهای دختر کشور در اراک به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات امیدهای دسته دوم دختر کشور در اراک با اولی مازندران و دومی همدان ...

تهران قهرمان امید های دختر کشور شد

1397/05/24 - 14:25

تیم والیبال دختران امیدهای تهران به مقام قهرمانی امیدهای کشور رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم دختران تهران قهرمان والیبال امیدهای دسته یک کشور شد. تیم تهران در ...

نتایج روز پنجم مسابقات جوانان پسر کشور

1397/05/24 - 11:41

روز پنجم مسابقات جوانان کشور روز سه شنبه ادامه پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات جوانان پسر کشور روز سه شنبه ادامه پیدا کرد. نتایج مسابقات در سه دسته ادام...

تکلیف تیم های صعود کننده به فینال امیدهای بانوان مشخص شد

1397/05/24 - 09:07

مسابقات امیدهای دختر کشور با برگزاری دیدارهای سه شنبه به مرحله پایانی رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، روز ماقبل پایانی مسابقات امیدهای دختر کشور برگزار شد تا با برگ...

نتایج مسابقات روز دوشنبه جوانان پسر کشور

1397/05/23 - 11:02

ممسابقات قهرمانی جوانان پسر کشور روز دوشنبه ادامه پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات قهرمانی جوانان پسر کشور روز دوشنبه در سه شهر مختلف برگزار شد. نتایج ای...

نتایج روز سوم مسابقات امیدهای دختر قهرمانی کشور

1397/05/23 - 09:04

مسابقات امیدهای دختر کشور انتخابی تیم ملی روز دوشنبه نیز ادامه پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات امیدهای دختر کشور روز دوشنبه در سه شهر با برگزاری دیدارها...

نتایج روز سوم مسابقات قهرمانی جوانان پسر کشور

1397/05/22 - 11:32

مسابقات قهرمانی جوانان کشور روز یکشنبه در سه شهر ادامه پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، روز سوم مسابقات قهرمانی جوانان کشور در سه شهر ادامه پیدا کرد که نتایج آن ...