مناسبت‌ها

عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است

1399/07/24 - 21:07

عالم امروز پر از ماتم و رنج و محن است گرد غم بر سر هر محفل و هر انجمن است این چه شور است که بر پا شده در ارض و سماء این چه سوز است که در سینه هر مرد و زن است بانگ وفریاد به گوش...