داوری

قضاوت و نظارت 19 داور و ناظر در هفته سیزدهم لیگ دسته یک

1396/10/23 - 10:35

19 داور و ناظر وظیفه قضاوت و نظارت بر شش دیدار هفته سیزدهم لیگ دسته یک را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته ششم دور برگشت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ...

اسامی داوران و ناظران هفته هفدهم لیگ برتر

1396/10/23 - 10:42

هفته هفدهم لیگ برتر والیبال مردان ایران فردا (یکشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر وظیفه قضاوت و نظارت بر این دیدارها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسی...

اسامی داوران و ناظران هفته ششم لیگ برتر بانوان

1396/10/20 - 10:25

هفته ششم لیگ برتر بانوان فردا (پنج شنبه) با سه دیدار در شهرهای تهران، اصفهان و بهنمیر پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته ششم دور رفت مسابقات والیبال قهرم...

قضاوت و نظارت 21 داور و ناظر در هفته شانزدهم لیگ برتر

1396/10/19 - 09:01

هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال مردان فردا (چهارشنبه) با شش دیدار، قضاوت 12 داور و نظارت 9 ناظر پیگیری می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته پنجم دور برگشت مسابقات و...

اسامی داوران و ناظران هفته دوازدهم لیگ دسته یک  

1396/10/19 - 09:42

هفته دوازدهم لیگ دست یک فردا (چهارشنبه) با هفت دیدار پیگیری می شود و 24 داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این بازی ها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته پ...

قضاوت و نظارت 21 داور و ناظر در هفته پانزدهم لیگ برتر

1396/10/12 - 12:36

هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال فردا (چهارشنبه) با شش دیدار پیگیری می شود و قضاوت و نظارت بر این مسابقات را 21 داور و ناظر بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هف...

اسامی داوران و ناظران هفته یازدهم لیگ دسته یک

1396/10/12 - 12:13

هفته یازدهم لیگ دسته یک والیبال مردان ایران فردا (چهارشنبه) با هفت دیدار پیگیری می شود و 23 داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این دیدارها را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدرا...

قضاوت و نظارت 20 داور و ناظر در هفته چهاردهم لیگ برتر

1396/10/09 - 11:33

هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال روز یکشنبه با شش دیدار پیگیری می شود و 20 داور و ناظر در این مسابقات قضاوت و نظارت خواهند داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته سوم دور...

اسامی داوران و ناظران هفته دهم لیگ دسته یک

1396/10/09 - 11:12

هفته دهم لیگ دسته یک والیبال مردان فردا (یکشنبه) با هفت دیدار پیگیری می شود و 21 داور و ناظر، قضاوت و نظارت بر این مسابقات را بر عهده دارند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبا...