تورجهانی2017

تور جهانی کیش؛ آغاز ثبت نام تیم ها

1395/09/28 - 12:35

ثبت نام تیم ها برای حضور در تور جهانی والیبال ساحلی کیش آغاز شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه سال 94 برای نخستین بار میزبان تور جهانی والیبا...

حضور نمایندگان ایران در جلسه هماهنگى تور جهانىتغيير و تحولات تور جهانى واليبال ساحلي ٢٠١٧ در لوزان قطعى شد

1395/09/11 - 09:52

رئیس و دبیر سازمان ساحلی فدراسیون والیبال ایران در جلسه هماهنگی برگزار کنندگان تور جهانی حضور پیدا کردند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، عبدالعظیم عزیزخانی و کسری غفوری، ر...