لیگ دسته یک 96

لیگ دسته یک/ فینال/ شهروند اراک – شهرداری جوان ارومیه/ عکس

1995
ادامه مطلب

لیگ دسته یک/ بازی سوم مرحله نیم نهایی/ شهرداری جوان ارومیه – لاستیک بارز کرمان/ عکس

909
ادامه مطلب

لیگ دسته یک/ بازی رفت نیمه نهایی/ شهرداری جوان ارومیه – لاستیک بارز کرمان/ عکس

1638
ادامه مطلب

دسته یک/ پلی آف برگشت/ کاله جوان – شهروند اراک/ عکس

1856
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته چهاردهم / کاله جوان – شهرداری قزوین / عکس

1643
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته یازدهم / کاله جوان – ملوان تهران / عکس

1674
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته دهم / کاله جوان – مقاومت مهاباد / عکس

1300
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته دهم/ عقاب – گل گهر سیرجان/ عکس

1538
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته هفتم / شهرداری جوان ارومیه – مقاومت مهاباد / عکس

1582
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته ششم / ملوان – راه یاب ملل / عکس

2127
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته ششم / کریمه قم – گلگهر سیرجان / عکس

2025
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته پنجم / کاله جوان – توپگاه بابلسر/ عکس

1915
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته چهارم / ملوان – کاله جوان / عکس

1401
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته چهارم / عقاب – نفت آبادان / عکس

2242
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته سوم / پیروزی کهن کیش– لاستیک بارز کرمان / عکس

2792
ادامه مطلب