لیگ دسته یک 96

لیگ دسته یک/ فینال/ شهروند اراک – شهرداری جوان ارومیه/ عکس

1997
ادامه مطلب

لیگ دسته یک/ بازی سوم مرحله نیم نهایی/ شهرداری جوان ارومیه – لاستیک بارز کرمان/ عکس

909
ادامه مطلب

لیگ دسته یک/ بازی رفت نیمه نهایی/ شهرداری جوان ارومیه – لاستیک بارز کرمان/ عکس

1639
ادامه مطلب

دسته یک/ پلی آف برگشت/ کاله جوان – شهروند اراک/ عکس

1858
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته چهاردهم / کاله جوان – شهرداری قزوین / عکس

1644
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته یازدهم / کاله جوان – ملوان تهران / عکس

1674
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته دهم / کاله جوان – مقاومت مهاباد / عکس

1301
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته دهم/ عقاب – گل گهر سیرجان/ عکس

1540
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته هفتم / شهرداری جوان ارومیه – مقاومت مهاباد / عکس

1586
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته ششم / ملوان – راه یاب ملل / عکس

2127
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته ششم / کریمه قم – گلگهر سیرجان / عکس

2029
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته پنجم / کاله جوان – توپگاه بابلسر/ عکس

1916
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته چهارم / ملوان – کاله جوان / عکس

1404
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته چهارم / عقاب – نفت آبادان / عکس

2243
ادامه مطلب

لیگ یک / هفته سوم / پیروزی کهن کیش– لاستیک بارز کرمان / عکس

2794
ادامه مطلب