کلاس

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

1162
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

901
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

765
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

1058
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1516
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1235
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1227
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

940
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

1053
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

978
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1553
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1460
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1506
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1522
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1825
ادامه مطلب