کلاس

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

1545
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

1252
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

1016
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

1459
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1967
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1723
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1684
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

1202
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

1393
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

1231
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1797
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1809
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1846
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1798
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

2052
ادامه مطلب