کلاس

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

511
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

824
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

687
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

957
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1370
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1126
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1096
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

848
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

946
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

899
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1471
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1366
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1418
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1442
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1780
ادامه مطلب