کلاس

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

573
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

422
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

560
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1033
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

785
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

776
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

598
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

699
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

675
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1219
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1080
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1140
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1180
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1562
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

1239
ادامه مطلب