کلاس

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

1393
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

1039
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

882
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

1251
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1729
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1446
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1438
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

1039
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

1180
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

1078
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1662
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1616
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1637
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1623
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1915
ادامه مطلب