کلاس

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

1699
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

1374
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

1102
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

1654
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

2126
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1904
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1880
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

1296
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

1515
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

1334
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1884
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1933
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1963
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1940
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

2153
ادامه مطلب