کلاس

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

673
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

527
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

716
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1158
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

916
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

908
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

683
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

794
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

764
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1309
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1203
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1244
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1279
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1662
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

1322
ادامه مطلب