کلاس

دوره مربی‌گری بین‌المللی سطح یک والیبال بانوان/عکس

1861
ادامه مطلب

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

1486
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

1208
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

1853
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

2285
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

2042
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

2090
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

1415
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

1631
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

1456
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

2005
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

2067
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

2071
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

2050
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

2270
ادامه مطلب