کلاس

اولین دوره تخصصی والیبال و رسانه/عکس

745
ادامه مطلب

کلاس تربیت مدرس والیبال ساحلی/عکس

602
ادامه مطلب

اختتامیه دوره تربیت مدرس مربیگری بانوان/عکس

813
ادامه مطلب

سمینار طراحی تمرین در والیبال پیشرفته/ عکس

1240
ادامه مطلب

اختتامیه‌ی کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

1013
ادامه مطلب

روز اول کلاس بین‌المللی درجه دو مربیگری بانوان/ عکس

996
ادامه مطلب

گزارش تصویری دوره هماهنگی داوران

757
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی بانوان داور (شهریور 97)/ عکس

856
ادامه مطلب

کلاس هماهنگی داوران ملی (شهریور 97)/ عکس

824
ادامه مطلب

سمینار آماده سازی جسمانی ویژه والیبال/ عکس

1395
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیکهای پیشرفته حمله/عکس

1265
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس 2

1317
ادامه مطلب

سمینار تخصصی تاکتیک‌های پیشرفته دفاعی / عکس1

1344
ادامه مطلب

نشست یکسان سازی روش تدریس مدرسان والیبال / عکس

1716
ادامه مطلب

سیزدهمین نشست روسای استعدادیابی/عکس

1383
ادامه مطلب